AMAÇLARIMIZ

Gençliğin maddi, manevi, kültürel, sosyal, sanatsal,edebi, teknik ve sportif alanlardaki eğitim-öğretimine katkıda bulunmak, gençleri gelecekte üstlenecekleri görevlerin önemi konusunda bilgilendirmek, başta İstanbul olmak üzere yurt çapında ve gerektiğinde yurt dışında süreli faaliyetlerde bulunmak, gençliğin müsbet yönde gelişimine katkı sağlamaktır.

Bunun yanı sıra;

  • Gençlik merkezleri kurmak,
  • Yurtiçinde ve yurtdışındaki sivil toplum kuruluşlarına üye olmak,
  • Gençleri insan hakları konusunda bilinçlendirmek,
  • Mazlum halklara, savaş ve doğal afetlerde mağdur olan insanlara uluslararası boyutta yetkili mercilerden izin alarak yardım etmek,
  • Tarihi, kültürel, ilmi sanat eserlerimizin, kültürel miraslarımızın korunması,
  • Ulusal yahut küresel problemlere çözüm olacak nitelikte seminer, brifing, konferans ve sempozyumlar tertip etmek.
  • Gençlerin zihinsel ve bedensel gelişimlerine yardımcı olmak,
  • İnsana değer verip, saygı, sevgi ve dayanışma anlayışını gençlere kazandırmak,
  • Gençlerin kötü alışkanlıklara kapılmaması için 5-25 yaş arası öğrencilerine spor kursları ve organizasyonları düzenlemek gibi amaçlara sahip olan kulübümüz 2005 yılından beri aktif olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.